Licytacje komornicze a aspekt pracy zarobkowej dłużnika

www.d-7.pl

Licytacje komornicze to jedno z najważniejszych zadań, jakie ma każdy komornik.

Ten funkcjonariusz publiczny na polecenie sądu zabiera własność prywatną dłużnika i w drodze licytacji stara się odzyskać dług należny wierzycielowi.

Są jednak przedmioty, których nie może wziąć.

test2.biegnę.com.pl

Do tych ruchomości i nieruchomości na mocy polskiego prawa zalicza się przede wszystkim te, które są niezbędne, aby dłużnik mógł dalej utrzymywać rodzinę, mimo egzekucji długu.

Tak więc przedmioty takie jak żywność, pościel, bielizna czy ubrania nie są w kręgu zainteresowań komornika.

Podobnie powinno być z narzędziami pracy, które są niezbędne dłużnikowi.

Tutaj jednak pojawia się problem.

Często zdarza się tak, że funkcjonariusz publiczny ma zbyt małą wiedzę o dłużniku, aby wiedzieć, jakie przedmioty może mu zabrać, a które są niezbędne dla dalszego wykonywania pracy.

Dlatego też dłużnik powinien pamiętać o wypełnieniu na czas wszelakich wniosków z tym związanych.